Jak rozpocząć zapytanie o magazynowanie moich produktów przez Kallisto Sport?

Aby rozpocząć zapytanie, podaj następujące informacje:

 Nazwa zespołu / firmy / lokalizacja
 Lista produktów, którymi jesteś zainteresowany magazynowaniem i wysyłką
 Ilość produktu

Informacje należy przesłać e-mailem na adres:

info@kallistosport.com

pl