Jak mogę zapytać o ewentualne partnerstwo b2b z marką prywatną z Kallisto Sport?

 

Aby rozpocząć zapytanie, podaj następujące informacje:

 Które sporty
 Region sprzedaży
 Informacje biznesowe (np. Numer VAT)
 Produkty, które najbardziej interesują
 Ilości miesięczne / roczne

Te informacje należy przesłać e-mailem na adres:

info@kallistosport.com

LUB

Użyj narzędzie do wyceny na tej stronie, aby dodać produkty i wyślij zapytanie


Ważne notatki:

• produkty mogą to być konkretne kody produktów lub ogólny opis, a my znajdziemy produkty odpowiadające Twoim potrzebom

pl