Jak rozpocząć zamówienie personalizowanych artykułów promocyjnych Kallisto Sport?

Aby rozpocząć zapytanie, podaj następujące informacje:

 Produkty
 Ilość
 Informacje graficzne
 Adres do wysyłki i informacje biznesowe

Informacje należy przesłać e-mailem na adres:

info@kallistosport.com

LUB

Użyj narzędzie do wyceny na tej stronie, aby dodać produkty i wyślij zapytanie


Ważne notatki:

• produkty Mogą to być konkretne kody produktów lub ogólny opis, a my znajdziemy produkty odpowiadające Twoim potrzebom

• ilości nie muszą być ostateczne, do pierwszej wyceny potrzebna jest szacunkowa ilość

• pliki graficzne mogą obejmować od rysunku pomysłu do pełnej grafiki wektorowej - minimalnie wymagamy projekt z dostarczonymi wszystkimi logo wektorowymi 

 adres wysyłki i informacje biznesowe, takie jak numer vat, są potrzebne do obliczenia ewentualnych podatków i kosztów wysyłki

pl